Intake gesprek:

Het intakegesprek duurt ongeveer één uur. Tijdens dit gesprek wordt uw specifieke problematiek besproken.

 

Daarnaast wordt uw huidige voedingspatroon onder de loep genomen en worden de doelen die u wilt bereiken, vastgesteld. De relatie tussen voeding en het eventuele ziektebeeld komt ook aan de orde. Tevens worden er diverse metingen verricht.

 

Persoonlijk voedingsadvies:

Op basis van het persoonlijke voedingsadvies wordt er een passend behandelplan opgesteld, wat u zal helpen om de gewenste doelen te bereiken. Daarbij wordt er natuurlijk rekening gehouden met uw voedingsvoorkeuren, werktijden en wensen. Dit alles wordt ondersteund door schriftelijke informatie, brochures en/of folders.

 

Vervolgconsult:

Een vervolgconsult duurt 15 tot 30 minuten, afhankelijk van de te behandelen onderwerpen. Tijdens deze consulten wordt het behandelplan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld en is alle ruimte voor uw vragen. Ook krijgt u informatie over voedingsmiddelen en - stoffen en andere relevante onderwerpen.

 

Rapportage:

Rapportage geschiedt conform de richtlijn binnen twee weken na het eerste consult en binnen een week na het laatste consult. Tussenrapportages worden gestuurd bij langdurige behandeling of wanneer noodzakelijk en/of gewenst.

 

Kwaliteit:

Een Diëtist is goed opgeleid:

 

Je mag jezelf een diëtist noemen na afronding van de 4 jarige HBO opleiding "Voeding & Diëtetiek". De titel is wettelijk beschermd.

 

Elke diëtist is daarna verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Diëtisten die aan al deze voorwaarden voldoen, worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Diëtistenpraktijk Food4life staat dan ook ingeschreven bij Kwaliteitsregister Paramedici.

 

Ook heeft Diëtistenpraktijk Food4life een lidmaatschap bij de Nederlandse vereniging van Diëtisten (NVD) en de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN).

 

Voor meer informatie:

www.kwaliteitsregisterparamedici.nl

www.nvdietist.nl

www.dcn.nu

 

 

 

Telefonisch bereikbaar via: 0181-644302

voor al uw vragen en/of voor het maken van een afspraak.

 

Email:

info@dietistenpraktijkfood4life.nl